Gebruiksvoorwaarden | Amorim Cork Flooring

Useful Information

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Gezien de inherente risico's van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden optreden in de informatie op deze site. De informatie op deze site wordt daarom verstrekt onder voorbehoud dat de auteurs en de uitgevers niet betrokken zijn bij het verstrekken van technisch advies en dienstverlening voor bepaalde toepassingen. De informatie dient als zodanig niet gebruikt te worden ter vervanging van consultatie met professionele en competente adviseurs. Voordat u enig besluit neemt of actie onderneemt, dient u een professional van Amorim Cork Flooring te raadplegen.

Hoewel alle mogelijke zorg is besteed aan de betrouwbaarheid van de informatiebronnen die gebruikt zijn voor deze site, is Amorim Cork Flooring, S.A. niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten volgend uit het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze site wordt aangeleverd “als zodanig”, zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder garantie en enigerlei soort, uitdrukkelijk dan wel impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garantie van prestaties, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik.

In geen geval kan Amorim Cork Flooring, S.A., haar gerelateerde partners of samenwerkingsverbanden, of de partners, vertegenwoordigers of werknemers aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van u of enigerlei ander, voor eventuele beslissingen welke zijn genomen of acties welke zijn ondernomen vertrouwend op informatie op deze site, of voor eventuele gevolgschade, speciale of vergelijkbare schade, zelfs indien gewaarschuwd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Bepaalde links op deze site leggen verbindingen met andere websites van derden, waarover Amorim Cork Flooring, S.A. geen controle heeft. Amorim Cork Flooring, S.A. biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect afkomstig van andere websites.

Ons cookiebeleid Amorim Cork Flooring, S.A. spreekt af ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd wordt en dat het voldoet aan de verplichtingen welke de Wet haar stelt. Ons Privacy- en Cookiebeleid geeft een uitleg over de behandeling van eventuele persoonsgegevens welke u tijdens het gebruik van deze site aan ons verstrekt. Hierin wordt tevens uitgelegd hoe we gebruik maken van internetcookies en enkele van de veiligheidsmaatregelen die we treffen om uw privacy te beschermen, evenals bepaalde garanties over zaken die we nalaten.

De informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken Als u zich registreert op onze website, verzamelen we informatie over u en uw organisatie, zoals uw naam of bedrijfsnaam, adres, functietitel, e-mailadres en telefoonnummer. Wij verzamelen deze informatie om uw registraties, transacties en leveringen efficiënt te kunnen verwerken. Ook stelt het ons in staat onze dienstverlening te ontwikkelen en te verbeteren. We kunnen mogelijk samengestelde informatie gebruiken ten behoeve van volgen van gebruik van onze diensten en om de website en dergelijke diensten te ontwikkelen en te verbeteren. We kunnen deze informatie doorspelen aan derden. De samengestelde informatie en statistieken zullen echter geen gegevens bevatten die tot u teruggeleid kunnen worden. Mogelijk hebben wij persoonlijke informatie over u van andere bedrijven en organisaties ontvangen (bijvoorbeeld ten behoeve van marketing) en we vertrouwen op deze partijen voor het verkrijgen van uw toestemming waarmee wij deze informatie kunnen gebruiken.

Cookies Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat uw computer op onze server identificeert. Cookies kunnen als zodanig niet teruggeleid worden tot een individuele gebruiker, slechts tot de gebruikte computer. Cookies worden niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen. U heeft de mogelijkheid om in te stellen dat uw computer alle cookies accepteert, om te melden als een cookie verstrekt wordt, of om op geen enkel moment een cookie te accepteren. De wijze waarop u dit kunt instellen varieert naargelang de door u gebruikte webbrowser. Lees hiervoor de “Help”-functie van uw browser. Als u cookies accepteert, kunnen deze vele jaren op uw computer aanwezig blijven, tenzij u deze wist. Aandachtspunt daarbij is dat het uitschakelen van cookies beperkingen kan opleggen aan uw gebruik van websites in het algemeen. Hieronder volgt een lijst met de door ons gebruikte cookies, en de reden waarom:

PHPSESSID Deze essentiële cookie stelt onze website in staat te reageren op eventuele op onze website uitgevoerde acties, zoals het invullen van een vragenformulier. De website functioneert niet correct als deze cookie niet wordt gebruikt. xms_user Deze cookie wordt gebruikt door backoffice-gebruikers. De website functioneert niet correct als deze cookie niet wordt gebruikt.

__utma, __utmb, __utmc, __utmz Cookies die beginnen met “__utm” dienen voor onze analytics-software. Deze software helpt bij het analyseren van de bezoekers van onze website en levert anonieme informatie zoals gebruikte webbrowser, terugkerende bezoekers en respons op marketingactiviteiten. Deze informatie helpt ons de website en uw online ervaring te verbeteren.

__atuvc Het _atuvc cookie wordt aangemaakt en uitgelezen door de AddThis social sharing site JavaScript client side, om ervoor te zorgen dat de gebruiker de meest actuele telling ziet als hij of zij een pagina deelt en hiernaar terugkeert voordat de share count cache is bijgewerkt. Er worden geen gegevens vanuit deze cookie teruggestuurd naar AddThis en het verwijderen van deze cookie kan leiden tot onverwacht gedrag van de computer.

Controle over cookies Webbrowsers bieden u via de browserinstellingen enkele mogelijkheden om controle uit te oefenen over de cookies. Met de meeste browsers kunt u cookies blokkeren of cookies van bepaalde sites blokkeren. Browsers kunnen u ook helpen cookies te verwijderen als u uw browser afsluit. U dient er echter ook rekening mee te houden dat dit kan betekenen dat eventuele opt-outs of voorkeursinstellingen op de site verloren gaan. Om meer te lezen over cookies, inclusief aanvullende informatie over welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheersen en wissen, kunt u kijken op www.allaboutcookies.org. Hier vind u informatie over uw instellingen voor de grotere browserprogramma's.

Google Analytics browser opt-out Om websitebezoekers meer keuze te bieden over hoe hun gegevens door Google Analytics verzameld worden, heeft Google de invoegtoepassing Google Analytics Opt-out Browser ontwikkeld. De add-on communiceert met de Google Analytics JavaScript (ga.js) en geeft aan dat informatie over het websitebezoek niet naar Google Analytics verstuurd mag worden. De invoegtoepassing Google Analytics Opt-out Browser voorkomt niet dat er informatie verstuurd wordt naar de website zelf, of naar andere analyseprogramma's voor websitebezoek. Lees meer over de invoegtoepassing Google Analytics Opt-out Brower.

Uw acceptatie van deze voorwaarden Middels het gebruik van de website stemt u in met het verzamelen en het gebruik van uw informatie door ons zoals gemeld in dit cookiebeleid en ons privacybeleid. Als wij ons privacybeleid of cookiebeleid op enigerlei wijze wijzigen, zullen deze wijzigingen op deze site getoond worden.

 

Amorim Cork Flooring gebruikt kleine tekstbestanden, cookies, om een optimale ervaring te creëren bij het gebruik van onze website. Door op "Verzenden" te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op uw computer en mobiele apparaat vanuit onze website.

Bekijk hier ons privacybeleidhier.